Doręczenie korespondencji przez komornika

Wniosek do komornika o doręczenie korespondencji może złożyć powód, który został do tego zobowiązany przez sąd (art. 139 (1) § 1 kpc). Korespondencja powinna zostać doręczona bezpośrednio do rąk adresata. 

Procedura doręczenia

Termin doręczenia wynosi 14 dni od chwili otrzymania wniosku. Komornik sporządza protokół z czynności doręczenia, wpisując datę i godzinę doręczenia. Adresat musi potwierdzić swoją tożsamość aby otrzymać korespondencję. Jeśli komornik nie zastanie adresata, ustala na miejscu czy ten zamieszkuje pod podanym adresem. W takim przypadku może zażądać koniecznych informacji od sąsiadów lub osób trzecich. 

Adresat mieszka

Jeśli komornik potwierdzi, że adresat zamieszkuje pod podanym we wniosku adresem, wtedy zostawi w skrzynce pocztowej informacje o podjętej próbie dostarczenia korespondencji  z informacją, że należy w ciągu 14 dni odebrać korespondencję w kancelarii komornika. Po upływie wskazanego czasu, dokumenty uznaje się za doręczone z ostatnim dniem 14 dniowego terminu. Korespondencja jest zwracana do nadawcy.

Adresat nie mieszka

Gdy komornik stwierdzi, że adresat wyprowadził się może zwrócić pismo albo na wniosek nadawcy poszukiwać aktualnego adresu zamieszkania. 

Koszty

Koszt doręczenia korespondencji 60 zł (art. 41.1 ustawy o kosztach komorniczych)

Koszt ustalenia nowego adresu 40 zł (art. 41.2 ustawy o kosztach komorniczych)

Dodatkowo poniesione przez komornika koszty korespondencji.

Opłatę za doręczenie najlepiej wnieść wraz z wnioskiem o doręczenie korespondencji, nie czekając na wezwanie komornika – oszczędność czasu i obniżenie kosztów.